Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΣΕΒ: Να ποιοι είναι οι φοροφυγάδες - Αποκαλυπτικά στοιχεία!

από:  reporter

Προτεραιότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής συστήνει στην Κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μία μέρα μετά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς την οποία στήριξαν και οι βιομήχανοι.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι η σύλληψη αυτής της φοροδιαφυγής κατά 20 δισ. ευρώ θα μπορούσε είτε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι κατά 30% περίπου, είτε να εξαλείψει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, είτε να επιτρέψει έναν συνδυασμό και των δύο καθώς πλήθος μελετών (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΤτΕ, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κ.λπ.) συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα μπορεί να πλησιάζει τα 30 δισ. ευρώ το χρόνο, δηλαδή περισσότερο....
 από το εκκολαπτόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής Κυβέρνησης φέτος. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΣΕΒ, από την επεξεργασία στοιχείων για το 2007 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τα φορολογικά δεδομένα, προκύπτει ότι το 99,5% των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία, δηλαδή 202.418 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα, πληρώνουν κατά μέσο όρο ετησίως φόρο 6.100 ευρώ, όσο δηλαδή ένας μισθωτός υπάλληλος φορολογητέων αποδοχών 2.000 ευρώ μηνιαίως.
Οι 1.500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις μέσης απασχόλησης 350 ατόμων, πληρώνουν το 72,2% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων καταβάλλοντας έκαστη μέσο ετήσιο φόρο εισοδήματος 2,2 εκατ. ευρώ.
Περίπου 1.500 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 350 άτομα, καλύπτουν το 72% των εσόδων από την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και περίπου 200.000 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 5 άτομα, καλύπτουν το υπόλοιπο 28% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
Ο φόρος και των δύο κατηγοριών, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί των κερδών είναι περίπου ίδιος: 27% για τις 1.500 και 25% για τις 200.000.
Σε απόλυτα μεγέθη οι 1.500 καταβάλλουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 2,2 εκατ. ευρώ η κάθε μία και οι 200.000 από 6.100 ευρώ η κάθε μία ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών δηλώνει εισόδημα στο όριο των 12000 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα

Σε ότι αφορά στα φυσικά πρόσωπα πάνω από τις μισές ελληνικές οικογένειες (54,4%) δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το ατομικό αφορολόγητο όριο των € 12.000 ετησίως και έτσι δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι 6.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή μέσο εισόδημα 500 ευρώ το μήνα.
Το 33% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσιο εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι 19.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή μέσο μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των 1.600 ευρώ και αντιστοιχεί μέσος φόρος 1140 ευρώ τον χρόνο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 90% περίπου των φορολογικών δηλώσεων είναι κάτω των 30000 ευρώ , έχει μέσο φορολογικό συντελεστή 4% και πληρώνει το 25% του συνολικού φόρου των φυσικών προσώπων. Το υπόλοιπο 75% του φόρου καταβάλλεται από το 10% των φορολογουμένων.
Μόνο το 2% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ και αυτές οι οικογένειες καταβάλλουν το 34% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4%.
Σε σύνολο 5,5 εκατ. δηλώσεων τα 3 εκατ. δεν καταβάλλουν κανένα φόρο. Είναι τα εισοδήματα που δηλώνονται ως κατώτερα των 12.000 ευρώ. Το 1,8 εκατ. που αφορά εισοδήματα από 12.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ καταβάλει το 25% των συνολικών εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό δηλαδή, ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και συνεπάγεται μέσο ετήσιο φόρο 1.140 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό.
Συνολικά, το 87,5% των φυσικών προσώπων/νοικοκυριών καλύπτει το 25,5% του σχετικού φόρου και καταβάλει ως φόρο το 4% του εισοδήματός του και τα 577.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ καλύπτουν το 41% του συνολικού φόρου και το καθένα καταβάλλει ως μέσο ετήσιο φόρο το 14,5% του εισοδήματος του.
Τέλος, τα 114.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ, αποτελούν το 2% του συνόλου, το ποσό που πληρώνουν καλύπτει το 34% του συνόλου του φορολογικού εσόδου από εισόδημα φυσικών προσώπων και ανέρχεται στο 27% του εισοδήματός τους και συνολικά, στα 5,5 εκατ. δηλώσεων οι 700.000 καταβάλλουν το 75% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία φυσικών προσώπων/νοικοκυριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: